2016/12/17 Dzień II - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

II dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Oto przyjdzie Pan, nasz Obrońca, Święty Izraela, z królewską koroną na głowie i zapanuje od morza do morza i od wód wielkich poza krańce świata.

Módlmy się:
Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim Boskim życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego