2016/12/19 Dzień IV - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

IV dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty, i wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity; a cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie, i wszystkie narody służyć Mu będą.

Módlmy się:
Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga, spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę Wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego