2016/12/20 Dzień V - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

V dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Narodzi się na Malutki, a zwać się będzie Bogiem mocnym, zasiądzie na tronie Dawida ojca swojego i będzie panował potężnym ramieniem.

Módlmy się:
Ojcze niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i przeniknięta światłem Ducha Świętego stała się świątynią Bożą, prosimy Cię, spraw, abyśmy za Jej przykładem pokornie wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego