2016/12/21 Dzień VI - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

VI dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Betlejem, miasto Boga Najwyższego, a z ciebie wynijdzie Władca Izraela, a wyjście Jego jak od początku wieczności i ukaże się wielkim wobec całego świata, a pokój nastanie na ziemi gdy On przyjdzie.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, z radością oczekujemy przyjścia Twojego Syna w ludzkim ciele, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego