2016/12/22 Dzień VII - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

VII dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Oto przyjdzie Bóg i Człowiek z domu Dawida zasiąść na tronie, a ujrzycie i rozraduje się serce wasze.

Módlmy się:
Boże, Ty przez przyjście swojego Syna wybawiłeś człowieka spod panowania grzechu i śmierci, daj nam uczestniczyć w życiu Odkupiciela, którego Wcielenie pokornie wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego