2016/12/23 Dzień VIII - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

VIII dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Oto przyjdzie Pan, nasz Obrońca, Święty Izraela, z królewską koroną na głowie i zapanuje od morza do morza i od wód wielkich poza krańce świata.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, będziemy wkrótce obchodzili święto Narodzenia Twojego Syna, dlatego Cię prosimy: niech nam niegodnym sługom Twoim okaże miłosierdzie Słowo, które przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. Które z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego