Przewodnicy na drodze życia zakonnego - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

Przewodnicy na drodze życia zakonnego

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego powstało 15 kwietnia 1894 r. w Krakowie. Założycielami tej rodziny zakonnej są św. Józef Sebastian Pelczar (1842 - 1924) i bł. Klara Ludwika Szczęsna (1863 - 1916).Św. Józef Sebastian Pelczar
Profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, teolog, pisarz, patriota, społecznik, pasterz diecezji, duchowy ojciec powołanego przez siebie Zgromadzenia. Człowiek niezwykły, w którym szerokie horyzonty myślowe znalazły połączenie z głębią ducha, wrażliwością serca i realnym patrzeniem na otaczającą rzeczywistość. Obdarzony przez Boga wieloma "ewangelicznymi" talentami, pomnożył je w swoim życiu stokrotnie, niosąc innym nie tylko pomoc materialną, ale nade wszystko – słowem, piórem i przykładem – wskazując drogę do umiłowania wartości wiecznych.Bł. Klara Ludwika Szczęsna
Otwarta na Boga przez wsłuchiwanie się w Jego głos, posłuszna Jego natchnieniom, podjęła z pełnym zaangażowaniem trud współtworzenia nowego Zgromadzenia, poświęconego kultowi Najśw. Serca Jezusowego. Cicha, skromna, pokorna, pozostająca w cieniu Założyciela – ale jednocześnie obdarzona życiową mądrością, zmysłem praktycznym i wielką wewnętrzną wrażliwością na potrzeby bliźnich, zwłaszcza ubogich – stała się dla sióstr żywym wzorem, jak być Służebnicą Bożego Serca.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego